Verschillende groenten in een mandje

Grond na de oogst?

In het najaar komt er gewoonlijk geen nieuwe teelt meer na het wegoogsten van een gewas. Lees hier hoe je moet omgaan met de grond na de oogst.

Zo kun je omgaan met de grond na het oogsten:

  • Gewasresten naar de composthoop brengen, de grond ver laten liggen. De grond is onbeschermd in de winter.
  • Gewasresten laten liggen. Dit is beter voor het bodemleven.
  • Grond extra bedekken met organisch materiaal. Een mulchlaag zorgt voor extra bescherming in de winter en is goed voor de bodemvruchtbaarheid.
  • Grond voor de winter meteen omspitten. Dit is alleen bij laat in het jaar vrijkomende zware kleigrond een goede oplossing.
  • Groenbemester zaaien. Dit is de beste oplossing als het nog mogelijk is. Gele mosterd is te zaaien tot in september, veel andere groenbemesters moeten uiterlijk in augustus gezaaid worden. Groenbemesters voorkomen onkruid, verbeteren de bodemstructuur en binden voedingsstoffen aan de grond. 

Landleven almanak 2024

Nieuwe editie van de handigste raadgever voor tuin & erf. Boordevol praktische tips op het gebied van (moes)tuinieren en leerzame informatie over erfdieren, insecten en vogels. 
Prijs: €12,95.