Grondsoorten naast elkaar

Grondsoorten

Lesje bodemkunde van lector bodembeheer. Welke grondsoorten zijn er?
 

Zand grond

Grondsoort: zand

Kleur: donkere toplaag, lichtere uitspoellaag, daaronder een gele onvruchtbare laag
Structuur: korrelig en los
Voordelen: makkelijk te bewerken, goede afwatering.
Nadelen: laag in voedingsstoffen, verzuurt snel. Check regelmatig de pH van deze grond, met name als er eerder landbouw op werd bedreven.
Mogelijkheden: Met toevoeging van organische stof is vrijwel alles te verbouwen op deze grond, van gras tot groente en fruit (ook hoogstam).
Tip: Voeg organische stof toe voor betere waterhuishouding en betere opname van voedingsstoffen. Meet regelmatig de pH-waarde.

zeeklei

Grondsoort: zeeklei

Kleur: blauwgrijs
Structuur: vast, plakkerig
Voordelen: houd water goed vast, is redelijk voedzaam. Door schelpenresten zit er meer kalk in deze grond en verzuurt deze minder snel.
Nadelen: afwatering bij veel regen, zwaar te bewerken, bij langdurige droogte droogt de grond erg uit en breekt deze.
Mogelijkheden: vrijwel alles is te verbouwen op deze grond, van gras tot groente en fruit (ook hoogstam). Bij fruitteelt moet de afwatering wel goed in de gaten worden gehouden.
Tip: Voeg organisch materiaal toe om de grond losser en beter bewerkbaar te maken.

Rivierklei

Grondsoort: rivierklei

Kleur: grijsbruin, eventueel met roestvlekken
Structuur: vast, plakkerig
Voordelen: houd water goed vast, is redelijk voedzaam. Rivierklei verzuurt sneller, dus check regelmatig de pH van deze grond, met name als er eerder landbouw op werd bedreven.
Nadelen: afwatering bij veel regen, zwaar te bewerken, bij langdurige droogte droogt de grond erg uit en breekt deze.
Mogelijkheden: vrijwel alles is te verbouwen op deze grond, van gras tot groente en fruit (ook hoogstam). Bij fruitteelt moet de afwatering wel goed in de gaten worden gehouden.
Tip: na intensieve bemesting verzuurt deze grond sneller. Check de pH als er eerder landbouw op de grond werd bedreven. Voeg organisch materiaal toe om de grond losser en beter bewerkbaar te maken.

veen

Grondsoort: veen

Kleur: donkerbruin
Structuur: sponsachtig, zompig, veerkrachtig, zichtbare plantenresten
Voordelen: relatief hoog in voedingsstoffen, droogt niet snel uit. Uitzondering hoogveen dat juist laag is in voedingsstoffen.
Nadelen: zure grond, natte omstandigheden. Het waterpeil op deze gronden wordt bepaald door het waterschap, zelf heb je hierop vrijwel geen invloed.
Mogelijkheden: voor een particulier valt op veengrond niet veel meer te verbouwen dan gras. Akkerbouw of hoogstamfruitteelt zijn zeer lastig.
Tip: verbeter de bodem door toevoegen van minerale grond zoals zand. Teel gewenste gewassen eventueel op een verhoging. Dichter bij het huis ligt de grond vaak al wat hoger en levert het grondwater minder problemen op. Kies voor de juiste rassen, zoals bijvoorbeeld laagstamfruitbomen of klein blijvende bomen en plaats palen tegen het omwaaien, al blijft het ook dan lastig.

Fotografie: Theo Tangelder

Gezonde grond, minder werk

‘Woon je op zand, of op de klei?’ Voor de meeste mensen een vraag die ze vast kunnen beantwoorden. Maar wat betekent dat nu precies, ‘op zand wonen’? Kun je daar alles verbouwen? En zijn er nog meer grondsoorten in ons land te vinden? Emiel Elferink, lector duurzaam bodembeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein, geeft de lezers van Landleven graag een lesje bodemkunde en legt uit hoe u uw erf ook ondergronds beter leert kennen en beheren.

Naar het artikel
Landleven almanak 2024

Nieuwe editie van de handigste raadgever voor tuin & erf. Boordevol praktische tips op het gebied van (moes)tuinieren en leerzame informatie over erfdieren, insecten en vogels. 
Prijs: €12,95.