Een paard in de stal

Stallen van een paard

De manier waarop je een paard huisvest moet afgestemd zijn op de behoeften van een paard. Een paard is een grazer, een kuddedier en een vluchtdier, daarom is het belangrijk dat hij voldoende in de wei staat, gezelschap heeft en de mogelijkheid krijgt om te bewegen.
 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met het landelijk kennisnetwerk Levende Have.

Het gras in moderne weiden is vooral geschikt voor koeien. Paarden hebben behoefte aan structuurrijk voer. Een te eiwitrijke wei kan gevaren opleveren voor de gezondheid van paarden, zo kan het zorgen voor overgewicht en koliek. Maak daarom bij het inzaaien of doorzaaien van een weiland voor paarden gebruik van graszaadmengsel voor paarden, al dan niet voorzien van kruiden. Daarnaast is het aan te bevelen de weide niet alleen te laten begrazen door paarden, maar ook te maaien of schapen, geiten en koeien in het weiland te laten grazen.

Wanneer een weide intensief gebruikt wordt, is het verstandig de mest geregeld te verwijderen. Ook kan de mest over de weide gesleept worden. Op deze manier wordt de mest uit elkaar gehaald en verspreid. Is de oppervlakte van het weiland in verhouding tot het aantal paarden groot? Dan is het niet noodzakelijk om de paardenmest te verwijderen. Mestkevers zullen de mest opeten en verteren zodat de voedingsstoffen beschikbaar komen voor het grasland.

Het kan gebeuren dat het gras zo kort wordt afgegraasd dat het te langzaam weer aangroeit en suikergehalten toenemen. Dit voorkom je door de paarden tijdelijk (drie tot vier weken) op een ander (stuk) weiland neer te zetten. Is er niet een extra stuk grond beschikbaar, dan kun je ervoor kiezen om de paarden in de paddock te houden met voldoende ruwvoer.
 

Weiland geschikt maken voor paarden

Wanneer je een koeienweiland geschikt wilt maken voor paarden, is het goed met de volgende dingen rekening te houden:

  • De grond heeft een minimum aan bemesting nodig, bij voorkeur alleen nog ruige mest in het voorjaar.
  • Inkuilen of hooien versnelt verschraling van voedselrijk grasland door afvoer van nutriënten.
  • Door perceelranden af te rasteren kan zaad van bloeiende grassen en kruiden gemakkelijker verspreiden, zodat de gewenste botanische samenstelling mogelijk sneller bereikt wordt
Naast ‘goed gras’ vinden paarden het ook fijn om een aantal bomen en struiken aan de zijkant van hun weiland te hebben staan. Deze bomen en struiken geven beschutting tegen de wind, regen en zon. Ook zuigen bomen snel water op, waardoor een natgeregend weiland snel weer droger wordt. Let erop dat je geen giftige bomen neerzet. Vermijd: de walnoot, kastanje, beuk, rode esdoorn en kers- en pruimenboom. Ook zijn eikenbomen mild giftig.  

Naast beplanting vinden paarden het ook fijn als er reliëf is. Dit kun je ze aanbieden door bijvoorbeeld een heuvel te creëren. Paarden houden ervan om hier bovenop op de uitkijk te staan. Ook kun je in het weiland een poel graven, waardoor de paarden een natuurlijk drinkvoorziening krijgen. Met dit vrijgekomen zand kun je dan de heuvel maken.
 

De paardenstal

Het is voor paarden niet fijn om de hele dag op stal te staan. Mocht dit door omstandigheden echt niet anders kunnen, zorg er dan voor dat het paard naar buiten kan kijken. Zo ziet het paard andere dieren, paarden en mensen en behoudt het zijn kuddegevoel, ondanks de individuele huisvesting.
In de Gids Goede Praktijken heeft de Sectorraad Paarden richtlijnen vastgelegd voor het houden van paarden:

  • Een boxoppervlakte van minimaal 2xstokmaat in het kwadraat voor pony’s kleiner dan 1,56 meter.
  • Een boxoppervlakte van minimaal 10 m2 voor paarden groter dan 1,56 meter.
  • De oppervlakte voor de box van hoogdrachtige merries tijdens het veulenen en voor een merrie met een veulen is minimaal 12 m2, tenzij er minimaal acht uur weidegang wordt toegepast.
  • Zorg ervoor dat paarden die in individuele huisvesting staan per dag minimaal vier uur buiten de box komen. Tenzij dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld een slechte gezondheid.
Zorg ervoor dat de paarden in hun stal voldoende ventilatie hebben. Een ventilatierooster van een halve vierkante meter is voor een paard van zeshonderd kilo ruim voldoende. Let erop dat het niet gaat tochten, paarden kunnen hier ziek van worden. Daarnaast is het goed het stofgehalte in de stal te verlagen. Dit kun je doen voor het uitmesten van de stal, het strooisel vochtig te maken. Daarnaast geven houtkrullen veel minder stof dan stro. Hooi en stro kan het beste zodanig worden opgeslagen dat het stalklimaat er niet onder te lijden heeft.

De mooiste ligging van een stal is direct in het weiland of op de paddock. Zo hoeven alleen de deuren worden opengezet om de paarde voldoende beweging te geven. Wanneer paarden te weinig bewegen en onvoldoende tijd krijgen om te grazen, ontwikkelen ze gedragsproblemen en problemen met hun gezondheid. De bewegingstal biedt hierin een oplossing. Ook een schutstal in het weiland geeft paarden zowel beweging als bescherming tegen zon, wind en regen.     

Paarden in beweging

Het is goed de paarden in beweging te houden, onder andere voor de natuurlijke slijtage van de hoeven. Normaal gesproken lopen paarden in de wei weinig, maar wanneer er een route wordt uitgestippeld, zullen paarden deze gaan lopen. Uit observaties blijkt dat paarden in het wild ook vaste routes lopen, de routes kunnen per dag verschillen, maar zullen later opnieuw gelopen worden. In de wei kunnen deze routes nagebootst worden. Dit doe je door het aanleggen van een pad met aan beide zijde omheining. Dit moet wel een rondlopend pad zijn. Het beste is om in iedere hoek iets te plaatsen waar het paard graag naar toe wil. Denk aan: water, een zandplek om in te rollen, hooi of een schuilplaats tegen zon, wind en regen.