Stap voor stap naar het perfecte gazon

Stap voor stap naar het perfecte gazon

Is het gras bij de buren altijd groener? Dat gebeurt je niet meer met onze tips! Twee deskundigen leggen uit hoe je ook zo’n strak en groen gazon krijgt. Nu de temperatuur weer stijgt is het tijd voor zaaien, bemesten en maaien: hoe vaker je maait, hoe fraaier het gras.

Advies

“Gaan er kinderen op het gazon spelen, wordt er gevoetbald? Of vind je een hoge sierwaarde juist belangrijk? Denk daarover na voordat je een grasmengsel koopt. De mengsels worden ingedeeld in siergazon, speelgazon, sportgazon en schaduwgazon”, vertelt Eric Bals van Ten Have Seeds. Dit bedrijf is gespecialiseerd in graszaadmengsels. Jochem Menke van Gras- en Gazonspecialist De Heuvelrug adviseert om vooraf goed te kijken wat er om het gazon heen staat. “De ligging van het huis en de grootte van het gazon spelen een rol. Staan er bomen of struiken om het gazon? Gras kan in de schaduw lastiger groeien, omdat er geen zonlicht bij komt. Zonlicht en water zijn essentiële bouwstoffen voor een mooi gazon.”

Bodem

Voor het inzaaien moet de grondtemperatuur minsten tien graden zijn. Eric: “Inzaaien kan vanaf half april tot en met half juni. Zaai liever niet in de zomermaanden, omdat het dan te heet is. Het najaar, tot en met begin oktober, is ook een goede periode. De onkruiddruk is dan vele malen lager.”

Zuurgraad

Zorg dat de zuurgraad van de bodem op peil is. “De bodem is de basis van alles. De ideale zuurgraad voor het gras is een pH-waarde tussen 5 en 6. Het is verstandig om een grondmonster te (laten) nemen.” Vaak blijkt de pH-waarde van de bodem te laag, wat betekent dat de bodem te zuur is. Mossen houden van deze lage pH-waarde. Ze groeien erg snel en verdringen hiermee het gras. “Kalk strooien lost dit probleem op, want hierdoor stijgt de pH. De herfst en de winter zijn hiervoor de beste periode”, vertelt Eric.

Aanleg

Heb je nog een oude grasmat? Verwijder die eerst. Bij kleinere oppervlaktes kun je de zode afsteken met een spade. Een graszodensnijder is handig voor grotere oppervlaktes en snijdt de bovenste graslaag eraf. De wortellaag kan worden fijngemalen met een grondfrees. De ideale zaaidiepte ligt tussen de 1 en 2 centimeter.Druk het zaad daarna vast, het moet verbinding hebben met de grond. Is de grond erg droog? Maak hem dan eerst nat voor het inzaaien.”

Sproeien

Sproei het pas ingezaaide gras wat vaker, met kleine beurtjes. “Bijvoorbeeld vier à vijf keer per dag tien minuten. Als er plantjes komen, kun je minder vaak en langer beregenen. Bouw het af tot één keer per dag.” Controleer met een mes of de grond vochtig genoeg is. Jochem: “Water speelt een heel belangrijke rol voor het gazon. Vaak beginnen mensen te laat met sproeien, als het gras al geel en uitgedroogd is. Dat zorgt voor een onregelmatige grasgroei en hierdoor neemt het gras slechter water op.”

Maaien

Maaien kan zodra het pas ingezaaide gras 8 tot 10 centimeter is. Eric: “Laat de grasmaaier langzaam zakken. Ga eerst van 8 naar 6 centimeter. Maai vervolgens steeds één centimeter meer af. In de grasgroeimaanden (mei tot en met september) kun je het beste twee keer per week maaien. Drie keer per week is zelfs beter. Hoe meer je maait, hoe hoger de sierwaarde.”
Jochem: “Ik zie vaak dat mensen verkeerd maaien. Ze gaan te lang door met een oud, bot mes. Controleer dit op tijd. Een scherp mes snijdt het gras eraf. Met een bot mes trekt de maaier het gras eraf. Dat zorgt voor een lelijk effect.” “Zet de maaier in de zomer eens een standje hoger, bijvoorbeeld op 3,5 centimeter”, vult Eric aan. “Gras koelt zichzelf door water te verdampen. Hoe meer bladoppervlakte, hoe makkelijker de plant zichzelf kan koelen. In de schaduw is het ook beter om wat hoger te maaien. Haal het maaiafval van het gazon af. Als het blijft liggen verliest het gazon de aansluiting met de lucht. Dan verteert het gras en wordt het een haard voor schimmels.”

Verzorging

Door het maaien en afvoeren verdwijnen voedingsstoffen uit het gras. Dit tekort kan worden aangevuld door te bemesten. “Het is belangrijk om een regelmatig voedingsprogramma te volgen en dat gelijkmatig te verdelen. Ik doe dit tussen half februari tot en met september vijf of zes keer en gebruik organische meststoffen”, aldus Jochem. Kijk goed naar het gras. Het laat zien wat het nodig heeft. Zitten er kale plekken in het gazon? Dat komt meestal door ziekte, droogte, vorst of een tekort aan voedingsstoffen. Doorzaaien herstelt de kale plekken. Gras vol mos heeft een verticuteerbeurt nodig. Het voor- en het najaar zijn hiervoor het meest geschikt. Wordt het gras geel? Dan moet er bemest worden. Gras krimpt als het verzorging nodig heeft. De grasmat wordt dan minder vol. “Onthoud goed, het geheim van een mooie grasmat zit ’m niet in de aanleg, maar in het onderhoud. Hoe meer aandacht je hem geeft, hoe mooier je grasmat”, besluit Jochem.

Tekst: Linde Peters-Oortveld

Leve de bodem

Met behulp van dit boek staat je tuin er straks weer prachtig bij. Geen verdroogde of verzopen planten meer, geen onhandelbare kluiten, of stoffig los zand, en geen mislukte oogst. Met leven in de tuin, en zéker in de bodem, kun je van je tuin een bloeiende oase maken. 
Prijs: €24,95.