Laarzenpad Nevelhorst Didam

Wandeling: Nevelhorst Didam

Wandel langs het water, door smalle bospaadjes en boerenerven. Tijdens het wandelen van het laarzenpad in Didam is er genoeg te ontdekken, horen en zien. Start bij de Nevelhorst en volg de bordjes met groene voeten. Dit pad brengt tevens een stukje geschiedenis met zich mee.

Bij het startpunt kun je kiezen om links- of rechtsom het pad te volgen. Ik kies ervoor om het laarzenpad linksom te gaan volgen en loop hierdoor direct langs het water: de Nevelhorst. Je loopt over een lager gedeelte langs het water richting de achterkant van de Nevelhorst. Dit verlaagde gedeelte is rond 1959-1960 afgegraven voor de aanleg van de huidige snelweg A12. Voor de oorlog was hier geen water maar lag over dit gebied een zandrug van 13-14 meter hoog boven N.A.P. Vroeger werd dit ’t Hoge Veld genoemd. Hier en daar staan verschillende visserstenten langs het water. De hengels hangen al uit. Er is dus, naast de eenden, nog leven in dit water.
 

Als ik weer een stukje omhoog loop en het water achter me laat verdwijnen, is te zien dat dit stuk vroeger afgegraven en uitgediept is. Waar de bomen en struiken staan was na de oorlog nog een aardenwal van 3-6 meter hoog. Eenmaal op het stuk weg gekomen kan je de verschillende hoogtes en heuvelachtige stukken goed zien.
 

Het laarzenpad vervolgt zich over de verharde Vincwijcweg, deze weg is aangelegd ten tijde van een ruilverkaveling rond 1960. Verder lopend kom ik in een open landbouwgebied. De boeren zijn al flink bezig geweest om zich voor te bereiden op het voorjaar. De hoopjes met grond liggen er mooi en strak bij. Het brede landschap maakt plek voor smalle bospaadjes, dit geeft een gezellige en intieme sfeer. Eenmaal de hoek om zie ik een bredere onverharde weg, hier steek ik over en vervolg ik de weg weer door een smal bospaadje. Voor dit bospaadje staat een grote oude boomstronk. Deze boomstronk heeft veel meegemaakt, want als je dichterbij kijkt zie je verschillende structuren in de stronk. In het bospaadje zie ik dat verschillende bloemetjes aan de takken zich laten zien. Het voorjaar heeft er zin in! Ook de vogels laten luid en duidelijk van zich horen. Aan het einde van dit pad zie je een grote vrijstaande eik staan. Het bankje dat hierbij staat is geplaatst door de Vrienden van de Nevelhorst, geniet even van de natuur. Achter deze eik is het stuk natuur door een storm in januari 2008 helemaal plat gewaaid. Staatsbosbeheer heeft dit perceel weer opgevuld met een grote variatie aan bomen en struiken.
 

Nadat ik de een grote weg, waar Westernboerderij ‘De Baerle’ aan ligt, ben overgestoken loop ik wederom door smalle bospaadjes, hier loop ik in een ander stukje bos. In dit stuk wordt aandacht besteed aan de vogels. Her en der hangen verschillende vogel- en vleermuizenkastjes.Links van mij is een stukje water waar een eend net uit loopt, recht voor me zie ik verschillende bloemetjes bloeien en rechts hangen verschillende kastjes aan de boom, het voorjaar komt dichterbij! Wederom staat hier een bankje geplaatst door de Vrienden van de Nevelhorst en is de mogelijkheid om te rusten.
 

Voordat de route van de gezellige bospaadjes overloopt in een onverharde weg langs de plaatselijke voetbalclub staat hier een bijenstal. Deze bijenstal is van imkervereniging ‘De Bij en Wij’. Deze vereniging heeft beschikking over een bosperceel, authentieke bijenstal en een mooie waterpoel. In deze stal kunnen circa 24 volgroeide bijenvolken en ook 20 kleinere volken in ontwikkeling staan. Het water van de Nevelhorst kan ik tussen de bomen en struiken door zien, ik ben bijna terug. Het pad loopt over de Vincwijcweg naar benden, langs een huis met drie ezels. Het laarzenpad brengt me weer langs het water terug naar de parkeerplaats.