Bocht van Watum

Fietsen langs de Bocht van Watum

Van alle stiltegebieden in Nederland valt een flink deel onder de provincie Groningen: de Waddenzee en de Bocht van Watum. Een prachtige fietsroute voert je langs deze vaargeul in het hoge noorden.

Fietsroute Bocht van Wattum

De fietsroute in het kort:

  • Fietsroute langs de bocht van Watum: 47 kilometer
  • Provincie: Groningen
  • Startpunt: Hooilandseweg 20, 9983 PE Roodeschool

 

Knooppunten fietsroute Bocht van Wattum

1 van 3 belangrijke vaargeulen Eemsmonding

De Bocht van Watum is 1 van de 3 belangrijke vaargeulen in de Eemsmonding. De vaargeul is een voortzetting van het Groote Gat. Deze laatste is op zijn beurt weer de hoofdvaargeul van de Dollard, de zeearm op de grens tussen Nederland en Duitsland en de feitelijke monding van de rivier de Eems.

Groninger kust

Vanaf de Pier bij Oterdum, ter hoogte van Delfzijl, strekt de Bocht van Watum zich uit langs de Groninger kust richting de dorpen Hoogwatum en Nieuwstad. De naam van de vaargeul is afkomstig van de Vuurtoren van Watum, een onderdeel van het lichtenplan voor de Beneden-Eems, die de waterweg ook ’s nachts bevaarbaar moest houden. Tijdens de bevrijding van Delfzijl in april 1945 werd deze vuurtoren helaas verwoest door de Britse Royal Air Force.

Klik om de kaart te vergroten

De route is samengesteld door Fietsen123 met behulp van de knooppuntenkaart van de Fietsersbond. Op www.fietsen123.nl vind je meer dan 750 fietsroutes door heel Nederland.