Minder maar wel bijzondere vogels waargenomen

Minder maar wel bijzondere vogels waargenomen

Vogelspotters hebben zaterdag in Nederland tijdens de EuroBirdwatch 2009 veel minder trekvogels geteld dan vorig jaar. Volgens Vogelbescherming Nederland zijn ruim 145.000 vogels waargenomen, veel minder dan de ruim 600.000 bij de telling een jaar geleden toen de weersomstandigheden erg gunstig waren.

Een soms stormachtige zuidwestenwind zorgde ervoor dat met name zangvogels moeilijk tegen de wind invlogen. De spotters werden wel, vooral aan de kust, een aantal keer aangenaam verrast. Zo zagen zij grauwe pijlstormvogels, die voornamelijk boven zee vliegen en normaal gesproken alleen aan land komen om te broeden. De meest opmerkelijke waarneming was die van een vale pijlstormvogel. Volgens een woordvoeder van Vogelbescherming Nederland is deze vogel behoorlijk bedreigd en leeft die vooral in het Middellandse Zeegebied.

Niet alleen de wind zorgde voor minder trekvogels. Ook het warmere weer van de afgelopen weken heeft misschien een rol gespeeld. ,,Waarschijnlijk zijn er meer trekvogels langer in Scandinavië gebleven'', aldus de Vogelbescherming. Vooral vinken, spreeuwen en kokmeeuwen kregen de spotters veel minder in het beeld van hun verrekijker. De spreeuw werd met 34.198 keer wel het vaakst gesignaleerd, gevolgd door de kokmeeuw (ruim 16.000) en de grauwe gans (11.371).

Dit jaar waren op 120 telposten tussen de 1.200 en 1.500 spotters in touw. De posten waren verspreid langs het zogenoemde trekvogelpad; een lange wandelroute van 380 kilometer van Bergen aan Zee tot de Duitse grens bij Enschede. Het was daarmee de grootste vogeltelling ooit in Nederland. In meer dan dertig landen worden vogels geteld. De gegevens van de Europese waarnemingen worden in de komende dagen bekend. De telling stond in het teken van de internationale campagne voor de bescherming van trekvogels.

Veel soorten zijn de afgelopen jaren fors in aantal achteruitgegaan. Zo is het aantal grutto's met 60 procent gedaald, de boerenzwaluw en de koekoek zijn in aantal gehalveerd. Dat komt vooral door intensieve landbouw en verstedelijking. Onderweg naar het zuiden loeren bovendien gevaren als illegale jacht en obstakels als windmolens en hoogspanningsmasten. Eenmaal in Afrika stuiten ze op ontbossing en een zich steeds verder uitbreidende Saharawoestijn.

Bron: ANP

Help de trekvogels beschermen

Vogel special
Meer weten over vogels?

In het kader van de Nationale Tuinvogeltelling 2018 presenteert Landleven in samenwerking met de Vogelbescherming een prachtige special over vogels. Je leest alles over vogels in jouw omgeving. Iedere maand de leukste tips over vogelvriendelijke beplanting, verrekijkers, hoe trek je meer vogels naar je tuin en nog veel meer.

Bestel hier
Bekijk onze shop tips
Waterbak Waterbak € 15,99

Verkoop door:
Vivara

Shop nu
Nestkast mees Nestkast mees € 18,99

Verkoop door:
Welkoop

Shop nu
Landleven vogels Landleven vogels € 7,95

Verkoop door:
Vivara

Shop nu
Voederhuis Voederhuis € 23,99

Verkoop door:
Welkoop

Shop nu