November

Filter op:
Kansen om kwaliteit landelijk gebied te verhogen

Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. Dit stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies Braakliggend veld over de toekomst van het landelijk gebied.

Door Landleven