Europese Nacht van de Vleermuis

Europese Nacht van de Vleermuis

Vleermuizen verdienen meer aandacht. Het gaat op veel plaatsen in Europa slecht met ze. Daarom initieert Eurobats jaarlijks de Europese Nacht van de Vleermuis. Ter gelegenheid daarvan organiseert de Vleermuiswerkgroep Nederland op 28 en 29 augustus vleermuiswandelingen.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2009 vindt de jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis plaats. Dan worden er door heel Nederland vleermuiswandelingen gehouden. Tijdens deze wandelingen wordt met detectors naar vleermuizen gezocht. Er wordt informatie verstrekt over de waargenomen vleermuissoorten, hun voorkomen en hun gedrag. Op sommige locaties wordt voorafgaand aan de wandeling een lezing gegeven of vinden aanvullende activiteiten plaats. Een kans voor jong en oud in heel Europa om meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien!

De Europese Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats, de Europese organisatie voor de bescherming van vleermuizen (www.eurobats.org). In Nederland wordt het evenement ingevuld door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) van de Zoogdiervereniging. Die werkt daarbij samen met de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en veel vrijwillige excursieleiders. De wandelingen vinden voornamelijk plaats in de omgeving van bezoekerscentra.

Kijk voor wandelingen en activiteiten in je omgeving op www.vleermuis.net onder het kopje ‘Agenda’. Let op: deze lijst wordt steeds aangevuld. Of informeer bij een natuurorganisatie bij je in de omgeving.

Ontdek Landleven Specials

Maak nu voordelig kennis met de Landleven Specials: 4 nummers voor € 19,50 én maak kans op één van de 25 nestkasten van Vogelbescherming.

Neem abonnement