December

Filter op:
Klimaatverandering catastrofaal voor Europese vlinders

Europa zal veel dagvlinders kwijtraken door klimaatverandering, zo blijkt uit het boek Climatic Risk Atlas of European Butterflies. In het somberste scenario zal voor 70 Europese dagvlindersoorten meer dan 95% van het leefgebied ongeschikt worden.

Door Landleven