Landleven Winter uitgesteld

‘’Vanwege de recent gecommuniceerde maatregelen van de overheid om COVID-19
verder terug te dringen, hebben wij moeten beslissen Landleven Winter uit te stellen.
Uw tickets blijven geldig. Houd onze website www.landlevenwinter.nl in de gaten voor meer
informatie en of kijk op onze pagina met veel gestelde vragen.’’
 

Bezoekersvoorwaarden

WELKOM!

Tijdens Landleven Winter mogen we je welkom heten in het Nederlands Openluchtmuseum. Wel veilig en verantwoord, daar zorgen we samen voor. We houden ons aan de landelijk geldende RIVM-richtlijnen, voorzien in aanwijzingen, regels en hygiënemaartregelen en zetten extra mensen in. Onze speciaal hiertoe geoutilleerde gastvrouwen en -heren zijn herkenbaar aan het blauwe hesje. Zij zien tevens toe op naleving van de maatregelen - voor jouw en onze veiligheid. Naast de normale bezoekersvoorwaarden gelden daarom deze aanvullende voorwaarden.

Van jou als bezoeker verwachten we:

 • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Je bent welkom als jij en je huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezin.
 • Reserveer vooraf, online, je entreekaartje voor een dag en een tijdslot (vaststaande starttijd). 
 • Het is niet mogelijk zonder reservering Landleven Winter te bezoeken.
 • Kom op tijd - dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. 
 • Vermijd openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer. 
 • Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Houd 1,5 meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen gezelschap.
 • Raak zo weinig mogelijk aan dat ook door anderen aangeraakt kan worden. Was bij aanraking z.sm. je handen en/of gebruik desinfecterende handgel.
 • Volg altijd de hygiënemaatregelen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum. 

Belangrijk!

Belangrijke informatie voor en tijdens je bezoek aan Landleven Winter:

 • Reserveer een tijdsslot: zonder tijdsslot heb je geen toegang. Ook wanneer je geen toegangsticket aankoopt omdat je in het bezit bent van een Museumjaarkaart of Bankgiro Loterij pas, moet je ook een tijdsslot reserveren.
 • Tijdens het evenement is er een Corona-verantwoordelijke aanwezig. Wanneer je je niet aan de voorgeschreven maatregelen houdt, is deze persoon gemachtigd, om de veiligheid te waarborgen, je de toegang tot het Openluchtmuseum en Landleven Winter te ontzeggen.

HANDIG OM TE WETEN

Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten. 
Risicogroepen: alle personen vanaf 70 jaar én personen vanaf 18 jaar met:

 • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn
 • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn
 • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;   ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3; • ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C
 • morbide obesitas (BMI > 40). 
Hygiëne: was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn. Was ze 20 seconden met water en zeep, droog ze daarna goed met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.  Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. Verder:
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak
 • Was daarna je handen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
Bij gezondheidsklachten: 
 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!  
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?  Blijf thuis! En dat is ook van toepassing op huisgenoten. 
Richtlijnen: de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne worden strikt nageleefd.  In aanvulling worden mogelijk de richtlijnen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM) gehanteerd.